Kiếp “tằm” mãi vương “tơ”

Kiếp “tằm” mãi vương “tơ”

Đầu xuân, chúng tôi gặp gỡ những người có “nợ” văn chương, nghệ thuật,... để nghe những lời tâm sự và hiểu rằng, họ như kiếp “tằm” mãi vương “tơ” chỉ vì tình yêu với con đường đã chọn.

  • 21°C - 30°C

    Mây rải rác