Phòng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Phòng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Mới đây, BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai có công văn yêu cầu các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2018- 2019, chỉ đạo trữ nước hợp lý, bảo đảm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước dân sinh.

  • 21°C - 30°C

    Mây rải rác

Len lỏi, lặn lội, dùng búa đục săn đặc sản “Viagra” dọc sông Cà Mau

Len lỏi, lặn lội, dùng búa đục săn đặc sản “Viagra” dọc sông Cà Mau