Ðồng bào Khmer đoàn kết chống dịch Covid-19

29/07/2020 - 09:15

Ðó là thông điệp được các đại biểu nhất trí tiếp tục triển khai thực hiện tại cuộc họp triển khai công tác các tháng cuối năm 2020 của Hội Ðoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng.

A A

Ðồn Biên phòng Vĩnh Châu tặng khẩu trang cho các sư sãi trên địa bàn.

Hội tiếp tục làm tốt chức năng là cầu nối giữa sư sãi, đồng bào phật tử Khmer với cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, góp phần quan trọng trong phòng, chống dịch Covid-19. Các cấp Hội vận động sư sãi, đồng bào phật tử Khmer thực hiện nghiêm các khuyến cáo của các ngành chức năng về phòng, chống dịch. Các chùa Phật giáo Nam tông Khmer tuyên truyền sư sãi và bà con phật tử giảm quy mô tổ chức nghi lễ trong những ngày diễn ra lễ hội tại các điểm chùa với quyết tâm không để lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Theo NGUYỄN PHONG (Nhân Dân)