An Giang: 17 tỷ đồng hỗ trợ chăn nuôi nông hộ

10/07/2018 - 10:18

UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020, với tổng kinh phí thực hiện gần 17 tỷ đồng.

A A

Cụ thể, hỗ trợ gieo tinh nhân tạo cho heo với 36.896 liều tinh heo. Gieo tinh nhân tạo trâu, bò 5.522 liều tinh trâu, bò. Hỗ trợ mua 10 con heo đực giống, 4 con trâu đực giống, 11 con bò đực giống, 400 con gà giống bố mẹ hậu bị và 600 con vịt giống bố mẹ hậu bị.

Ngoài ra, hỗ trợ xây mới 883 công trình khí sinh học và 68 đệm lót sinh học để xử lý chất thải trong chăn nuôi. Hỗ trợ kinh phí đào tạo 11 dẫn tinh viên gieo tinh nhân tạo gia súc. Hỗ trợ mua 14 bình chứa ni tơ lỏng để trữ tinh bò cho 14 dẫn tinh viên gieo tinh nhân tạo trâu, bò.

UBND tỉnh giao Sở NN-PTNT triển khai thực hiện kế hoạch, chỉ định và công bố danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi hoặc vật tư chăn nuôi đủ điều kiện tham gia thực hiện cung cấp liều tinh, vật tư phối giống, con giống đảm bảo chất lượng...

Theo HƯƠNG HUỆ (Nông Nghiệp)