An Giang: Bình quân đạt 12,9 tiêu chí NTM/xã

05/06/2018 - 08:42

Giai đoạn 2011 - 2016, có 21 xã đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí NTM tại Quyết định 2361/QĐ-UBND ngày 15-11-2013...

A A

Theo UBND tỉnh An Giang, sau hơn 7 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến ngày 31-122017, toàn tỉnh đã có 33/119 xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” (chiếm 27,32%), 7 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, 44 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 34 xã đạt 5 - 9 tiêu chí; bình quân toàn tỉnh đạt 12,9 tiêu chí/xã, không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.

Trong đó năm 2017, có 12 xã đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí NTM tại Quyết định 3379/QĐ-UBND ngày 28-11-2016; Giai đoạn 2011 - 2016, có 21 xã đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí NTM tại Quyết định 2361/QĐ-UBND ngày 15-11-2013.

Đối với 21 xã đạt chuẩn giai đoạn 2011 - 2016, thời gian qua đã tiếp tục rà soát, cập nhật, đánh giá theo bộ tiêu chí mới, đồng thời các xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân, tham gia, duy trì nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đạt theo quy định mới.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các huyện, TX, TP cập nhật đánh giá theo bộ tiêu chí của Quyết định số 3379/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đến cuối năm 2017, chỉ có 7/21 xã giữ vững, duy trì nâng chất theo bộ tiêu chí mới. 

Cụ thể có 7 xã giữ vững 19 tiêu chí, gồm xã Vĩnh Phú, Vĩnh Trạch, Thoại Giang (huyện Thoại Sơn); Vĩnh Châu, Vĩnh Tế (TP Châu Đốc); Long An (TX Tân Châu); Núi Voi (huyện Tịnh Biên). Có 3 xã đạt 18 tiêu chí, gồm xã Khánh An (huyện An Phú); Phú Bình (huyện Phú Tân) và xã Kiến Thành (huyện Chợ Mới).

Có 7 xã đạt 17 tiêu chí, gồm xã Bình Chánh (huyện Châu Phú); Vĩnh Nhuận (huyện Châu Thành); xã Long Điền A, Long Điền B (huyện Chợ Mới); Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn); Mỹ Hòa Hưng và Mỹ Khánh (TP Long Xuyên).

Có 2 xã đạt 16 tiêu chí, gồm xã Bình Thủy và Mỹ Đức (huyện Châu Phú); có 1 xã đạt 15 tiêu chí gồm: xã Tân Hòa (huyện Phú Tân); có 1 xã đạt 14 tiêu chí: xã Vĩnh Thành (huyện Châu Thành).

Theo HƯƠNG HUỆ (Nông Nghiệp)