An Giang giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo

18/02/2020 - 08:47

 - Bằng những giải pháp như: tăng cường tiếp công dân, nhanh chóng thi hành các quyết định có hiệu lực, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tình hình khiếu nại, tố cáo chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Đối với các vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài đều được UBND tỉnh triển khai thực hiện kiểm tra, rà soát, xử lý khẩn trương, nghiêm túc.

A A

Các yêu cầu của công dân được giải quyết kịp thời

Tăng lượt tiếp công dân

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, năm 2019, công tác tiếp dân được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình giải quyết có sự chỉ đạo tập trung thống nhất của các cấp ủy Đảng, chính quyền nên đã rà soát, vận dụng các chính sách an sinh xã hội, các chính sách có lợi nhất để công dân chấm dứt khiếu nại. Lượng đơn thẩm quyền được các cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết kịp thời, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức tiếp 6.998 lượt công dân, tăng 11% so năm 2018 (tăng 766 lượt người), trong đó tiếp công dân thường xuyên là 4.418 lượt; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo là 2.580 lượt. Nội dung tiếp công dân chủ yếu về chính sách bồi thường, hỗ trợ thuộc các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh, như: dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Hậu, công trình đường hẻm Quản Cơ Thành - Nguyễn Thanh Sơn, dự án cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài (TP. Long Xuyên); dự án đường dẫn phà Mương Ranh, dự án bến phà Mương Ranh (Châu Thành); 2 dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú qua khu vực Tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất (Kiên Giang), phân đoạn cầu vượt Tỉnh lộ 941 - 945 kênh số 2 xã Tà Đảnh (Tri Tôn)...

Đối với công tác tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.650 đơn, giảm 8% so năm 2018 (giảm 146 đơn), trong đó nhận mới 1.605 đơn, kỳ trước chuyển sang 45 đơn, gồm: 929 đơn khiếu nại, 129 đơn tố cáo và 592 đơn kiến nghị, phản ánh. Đối với 1.414 đơn không thuộc thẩm quyền, các đơn vị đã thực hiện chuyển 526 đơn đến cơ quan có thẩm quyền 526, cho thực hiện rút 25 đơn, trả và phúc đáp công dân đến cơ quan có thẩm quyền 173 đơn, hướng dẫn 157 đơn, còn lại 533 đơn lưu do đơn trùng lắp, đơn không rõ địa chỉ, không ký tên, đơn mạo danh, nặc danh, đơn không đủ điều kiện xử lý. Trong số 236 đơn thuộc thẩm quyền, có 227 đơn khiếu nại và 9 đơn tố cáo. Kết quả, đã giải quyết 178/227 đơn (khiếu nại đúng 3 vụ, khiếu nại sai 112 vụ, khiếu nại đúng một phần là 63 vụ), còn lại 49 đơn chưa giải quyết (thẩm quyền cấp tỉnh 26 đơn, thẩm quyền cấp huyện 23 đơn). Kết quả giải quyết khiếu nại đã khôi phục quyền lợi cho 6 công dân với số tiền 348 triệu đồng. Đối với 9 đơn tố cáo, đã giải quyết 6 đơn (có đúng, có sai 2 đơn, tố cáo sai 4 đơn), đang xem xét giải quyết 3 đơn.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm

Năm qua, toàn tỉnh đã triển khai 19 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp đất đai đối với 26 đơn vị. Kết quả cho thấy, phần lớn các đơn vị đều thực hiện tốt quy định pháp luật về công tác tiếp công dân và xử lý đơn. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị có hạn chế, thiếu sót cần phải khắc phục. Thanh tra huyện đã kiến nghị thu hồi số tiền 11,7 triệu đồng và kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 4 cá nhân. UBND cấp huyện đã tổ chức 47 cuộc tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo cho 2.304 lượt người tham dự.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, ngày 7-6-2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1364/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và ban hành Kế hoạch số 480/KH-UBND ngày 7-8-2019 để triển khai thực hiện.

Có thể nói, việc kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài đã được UBND tỉnh triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. UBND tỉnh đã chủ động phối hợp các cơ quan Trung ương, kể cả việc rà soát thực hiện các chính sách xã hội... nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống và ổn định tình hình khiếu nại tại địa phương. Tuy nhiên, ý thức chấp hành pháp luật và hiểu biết pháp luật của một bộ phận người khiếu nại còn hạn chế, trong khi các quy định pháp luật về an ninh trật tự chưa được tổ chức thực hiện nghiêm. Dù một số trường hợp khiếu nại đã được giải quyết có lý, có tình nhưng người khiếu nại vẫn không chấp nhận, cố ý khiếu nại kéo dài.

Năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục chủ động, linh hoạt trong việc tìm các giải pháp giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài với tinh thần “xong việc chứ không hết thẩm quyền”, không làm “dắt dây, giũ rối”. Các đơn vị, địa phương cũng cần thường xuyên rà soát các vụ việc chưa giải quyết hoặc đã giải quyết nhưng chưa đúng với quy định pháp luật, nhất là những vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Đồng thời, tăng cường phối hợp trách nhiệm giữa cấp trên và cấp dưới để giải quyết tốt nhất khiếu nại, tố cáo của công dân.

HOÀNG XUÂN