An Giang phân bổ trên 43 tỷ đồng vốn xây dựng NTM

25/05/2018 - 09:21

UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt kế hoạch phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư năm 2018 nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh (đợt 1).

A A

Cụ thể, tổng số vốn phân bổ 103.580 triệu đồng, bao gồm vốn đầu tư phát triển 54.398 triệu đồng, trong đó Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) 43.768 triệu đồng, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 10.630 triệu đồng, vốn sự nghiệp 49.182 triệu đồng.

Số vốn còn lại chưa giao 54.796 triệu đồng do các huyện, thị chưa hoàn chỉnh thủ tục đầu tư các dự án theo quy định. Cụ thể: Chương trình MTQG xây dựng NTM 41.032 triệu đồng, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 13.764 triệu đồng.

Theo HƯƠNG HUỆ (Nông Nghiệp)