An Giang sản xuất xoài ba màu theo VietGAP

09/03/2018 - 15:16

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lâm Quang Thi vừa phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất xoài ba màu có quy mô 500ha đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm”.

A A

Dự án do TS Võ Hữu Thoại chủ nhiệm. Thời gian thực hiện và hoàn thành 24 tháng, được triển khai tại huyện Chợ Mới. Dự án nhằm tạo sự chuyển biến trong tổ chức sản xuất và cung ứng xoài ba màu theo hướng liên kết từ trồng đến tiêu thụ sản phẩm, cải thiện và quản lý chất lượng xoài theo hướng an toàn thực phẩm...

Theo HƯƠNG HUỆ (Nông Nghiệp)