An Giang: Sẽ có 12 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao

17/10/2018 - 13:55

Theo Sở NT-PTNT An Giang, đến nay các địa phương đã đăng ký thực hiện đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao” giai đoạn 2018 - 2020, với tổng số 12 xã; trong đó mỗi đơn vị cấp huyện đăng ký 01 xã, riêng huyện Thoại Sơn đăng ký 2 xã điểm nâng cao.

A A

Cụ thể năm 2019, gồm 4 xã Mỹ Hòa Hưng (TP Long Xuyên), Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn), Mỹ Hiệp (huyện Chợ Mới) và Phú Bình (huyện Phú Tân). Năm 2020, gồm 8 xã Thoại Giang (Thoại Sơn), Vĩnh Tế (TP Châu Đốc), Bình Thủy (Châu Phú), Tà Đảnh (Tri Tôn), Thới Sơn (Tịnh Biên), Long An (TX Tân Châu), Bình Hòa (Châu Thành), Đa Phước (huyện An Phú).

Để có cơ sở tập trung chỉ đạo và đạt chuẩn xã NTM nâng cao theo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở NN-PTNT vừa trình UBND tỉnh An Giang xem xét cho chủ trương thống nhất danh sách 12 xã điểm thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020; trong đó năm 2019 là 4 xã và năm 2020 là 8 xã.

Giao UBND các huyện, TX, TP tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo cập nhật, rà soát, đánh giá mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu của bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020, xây dựng kế hoạch thực hiện gửi các Sở, ban, ngành và Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh để kịp thời hỗ trợ các địa phương thực hiện theo lộ trình.

Giao các Sở, ban, ngành được phân công kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp các chỉ tiêu, tiêu chí ngành phụ trách tại 12 xã; nhất là đối với các tiêu chí, chỉ tiêu có mức tăng cao so với bộ tiêu chí xã NTM để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện giúp các xã hoàn thành bộ tiêu chí đúng thời gian, kế hoạch đề ra.

Theo HƯƠNG HUỆ (Nông Nghiệp)