Bạc Liêu dẫn đầu về thu hút FDI trong 7 tháng qua

31/07/2020 - 14:05

Tỉnh Bạc Liêu vẫn tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài , với 01 dự án lớn có vốn đầu tư 4 tỷ USD, chiếm hơn 21% tổng vốn đầu tư đăng ký.

A A

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hà Nội đứng thứ hai với tổng vốn FDI đăng ký đạt gần 3 tỷ USD, chiếm gần 15% tổng vốn đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ ba với gần 2,4 tỷ USD, chiếm 12,6% tổng vốn đầu tư; tiếp theo lần lượt là các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Hải Phòng.

Theo THANH TRÀ (Vietnamplus)