Bạc Liêu: Huyện Hòa Bình Xây dựng NTM có nhiều khó khăn trước mắt

25/06/2018 - 10:32

Vì là một huyện nghèo của tỉnh Bạc Liêu, tình hình kinh phí hạn hẹp nên còn rất nhiều tiêu chí khó thực hiện như...

A A

Ông Dương Văn Thới, Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình

Ông Dương Văn Thới Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình chia sẻ, kể từ khi phát động phong trào toàn dân xây dựng NTM với quyết tâm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, từ những việc làm thiết thực nên được nhân dân trong huyện rất đồng tình ủng hộ.

Ông Thới cho biết, hiện trên địa bàn huyện có tổng số hộ đang sử dụng điện là 25.192 hộ/25.210 hộ đạt 99,93%; tổng số hộ dân có đăng ký sử dụng điện là 24.748 hộ/25.210 hộ, đạt 98,17%; về tiêu chí thủy lợi vẫn đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu nước chủ động cho người dân, đạt từ 90% trở lên; về tiêu chí Y tế thì càng ngày người dân càng ý thức hơn trong việc tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, nên tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế khá cao; cả 7/7 xã đạt tiêu chí này...

Tuy nhiên, theo ông Thới, vì là một huyện nghèo của tỉnh Bạc Liêu, tình hình kinh phí hạn hẹp nên còn rất nhiều tiêu chí khó thực hiện như: về tiêu chí về trường học, đến nay chỉ có 02 chỉ xã đạt tiêu chí Trường học (xã Vĩnh Bình đạt 75%, xã Vĩnh Mỹ B đạt 100%), 05 xã còn lại đạt từ 25 – 40%; về hạ tầng thương mại nông thôn, hiện trên địa bàn huyện có 5/7 xã có chợ. Nhưng, chỉ có chợ xã Vĩnh Mỹ B là đạt chuẩn, các chợ còn lại đều không đạt chuẩn chợ nông thôn mới; về tiêu chí nhà ơ dân cư chỉ có 03 xã Vĩnh Mỹ B, Vĩnh B và xã Vĩnh Mỹ A đạt tiêu chí này, còn các xã còn lại chưa đạt.

Ngoài ra, tiêu chí giảm nghèo và an sinh xã hội, huyện có đến 6/7 xã chưa đạt tiêu chí này, chỉ có xã Vĩnh Mỹ B là đạt tiêu chí này, theo đó xã có 143 hộ nghèo/3.264 hộ, tỷ lệ 4,38%, trong đó có 15 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội không còn khả năng lao động…ông Thới cho biết thêm.

Tính đến nay, huyện Hòa Bình chỉ có xã Vĩnh Mỹ B, đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM (đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục trình Ban chỉ đạo tỉnh); các xã còn lại: Vĩnh Bình đạt 13/19 tiêu chí; Vĩnh Mỹ A đạt 13/19 tiêu chí; Vĩnh Hậu đạt 11/19 tiêu chí; Vĩnh Hậu A đạt 11/19 tiêu chí; Vĩnh Thịnh đạt 9/19 tiêu chí; Minh Diệu đạt 9/19 tiêu chí.

Ông Thới cho biết, huyện sẽ phấn đấu đến cuối năm 2018 có 2 xã đạt chuẩn NTM là xã Vĩnh Mỹ B và xã Vĩnh Bình.

Theo TRỌNG LINH (Nông Nghiệp)