Bạc Liêu: Người dân bắt cá sấu 10kg sổng chuồng

20/11/2020 - 10:24

Một người dân ấp Phước Thành, xã Phước Long, huyện Phước Long đã bắt được con cá sấu nặng gần 10kg tại vuông tôm nhà mình vào tối 18-11.

A A

Anh Duy Văn Quốc, người bắt được cá sấu kể lại, vào khoảng 7 giờ tối, anh đi thăm vuông thì thấy con cá sấu đang bò, lúc đó anh hơi sợ. Con vật sau đó được bắt một cách an toàn và được đem vô nhà.

Được biết, người dân trong vùng nuôi cá sấu nhiều, chỉ đứng sau nghề nuôi tôm. Năm nay, cá sấu nuôi xuất chuồng khó khăn nên lượng cá sấu tồn trong chuồng nuôi lớn, có nguy cơ thoát ra môi trường bên ngoài cao.

Trên thực tế, trong thời gian gần đây, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh người dân liên tục bắt được cá sấu nuôi sổng chuồng.

Thgeo Báo Bạc Liêu