Bạc Liêu phấn đấu 22/49 xã đạt chuẩn

18/07/2018 - 09:37

Bạc Liêu đã có 16 xã đạt 19 tiêu chí NTM, 6 xã đạt từ 15- 18 tiêu chí, 25 xã đạt 10- 14 tiêu chí và 2 xã đạt 9 tiêu chí.

A A

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26, Hội nghị lần thứ 7, BCHTƯ Đảng khóa X về “Nông nghiệp, nông dân và nông thôn”

Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị hóa, tỉnh Bạc Liêu đã đầu tư hơn 10.646 tỷ đồng xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, như đường giao thông, công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế, trạm cấp nước sạch…

Cùng với đó, tỉnh cũng đã chi hàng trăm tỷ đồng xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, hỗ trợ xóa nhà tạm cho hơn 14,5 ngàn hộ dân, đến nay về cơ bản tỉnh không còn nhà ở lụp xụp, tạm bợ. Bạc Liêu đã có 16 xã đạt 19 tiêu chí NTM, 6 xã đạt từ 15- 18 tiêu chí, 25 xã đạt 10- 14 tiêu chí và 2 xã đạt 9 tiêu chí.

Về công tác giảm nghèo, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm xuống còn 8,42%, hộ cận nghèo còn 6,64%, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt 2.253.00 đồng/người/tháng, tăng 2,3 lần so năm 2008.

Tỉnh ủy Bạc Liêu đã đề ra mục tiêu tiếp tục thực hiện Nghị quyết 26, Hội nghị lần thứ 7, BCHTƯ khóa 10 về “Nông nghiệp, nông thôn, nông dân” trong giai đoạn tới. Đó là đến năm 2025, sản lượng lúa đạt 1.120.000 tấn, thủy sản đạt 484.400 tấn; thu nhập đầu người ở nông thôn đạt 50 triệu/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5- 2%/năm; có 35 xã được công nhận xã NTM, 10 xã đạt tiêu chuẩn xã NTM kiểu mẫu và huyện Phước Long đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khẳng định, nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề hệ trọng của đất nước, của tỉnh. Vì vậy cần tạo được chuyển biến tích cực trong xây dựng NTM, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. Bạc Liêu sẽ phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 22/49 xã vào cuối năm 2018.

Theo TRỌNG LINH (Nông Nghiệp)