Bến Tre: Độ mặn trên sông Cổ Chiên có xu hướng giảm

25/03/2020 - 10:14

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, tình hình xâm nhập mặn từ ngày 24 đến 31-3-2020 có xu hướng tăng nhẹ và ít biến đổi trên sông Cửa Đại, kênh Giao Hòa - An Hóa và sông Hàm Luông. Độ mặn xâm nhập sâu nhất, lớn nhất trên các sông này có khả năng xuất hiện trong các ngày từ 25 đến 31-3-2020. Riêng trên sông Cổ Chiên, xâm nhập mặn cao nhất có xu thế giảm nhẹ và ít biến đổi, độ mặn sâu nhất xuất hiện trong các ngày từ 24 đến 25-3-2020 và ít sâu hơn so với tuần qua.

A A

Dự báo khả năng xuất hiện nước ngọt độ mặn nhỏ hơn hoặc bằng 0,5‰ chỉ xuất hiện trên sông Cổ Chiên đoạn từ xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách ngược về thượng nguồn 58km trở lên, từ Vàm Thom đến Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc có khả năng xuất hiện lúc triều thấp. Trên sông Hàm Luông và sông Cửa Đại không có nước ngọt.

Dự báo, độ mặn 4‰ trên sông Cửa Đại tiếp tục bao phủ toàn huyện Châu Thành, trên sông Hàm Luông thì đến địa bàn xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, cách cửa sông trên 90km, trên sông Cổ Chiên thì đến xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, cách cửa sông 44 - 46km. Độ mặn 1‰ trên sông Cửa Đại và sông Hàm Luông bao phủ toàn huyện Châu Thành và Chợ Lách, trên sông Cổ Chiên cách cửa sông 56 - 60km.

Theo THANH ĐỒNG (Báo Đồng Khởi)