Bến Tre nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

09/09/2019 - 08:25

Nhằm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về tăng cường xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thời gian qua Tỉnh ủy Bến Tre tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sát thực tế, nhất là trong việc ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch; thực hiện tốt phương châm “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, khu phố, xã nắm tới hộ”.

A A

Sản phẩm của Công ty TNHH ca-cao Trọng Ðức (huyện Ðịnh Quán, tỉnh Ðồng Nai) là đặc sản địa phương, được công nhận hàng Việt Nam chất lượng cao. Ảnh: BÌNH NGUYÊN

Tỉnh ủy cũng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, chi bộ, cũng như việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên; giải quyết kịp thời đơn thư phản ánh đối với tổ chức đảng, đảng viên; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Nhờ đó, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trên địa bàn đã có chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động.

Từng tập thể, cá nhân xây dựng chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch khắc phục mặt hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm cuối năm và cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Những hạn chế về phẩm chất, đạo đức, lối sống được từng đảng viên tự soi, tự sửa tốt hơn. Nhiều cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã có quyết tâm đổi mới tác phong công tác; thường xuyên rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Việc thực hiện phương châm “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, khu phố, xã nắm tới hộ” ngày càng phát huy hiệu quả, giúp các địa phương tháo gỡ những khó khăn, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức và tinh giản biên chế, đến nay, tỉnh Bến Tre có 550 mô hình kiêm nhiệm cấp xã, ấp, khu phố phát huy hiệu quả, được đánh giá cao, như: xây dựng chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện; bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố; những người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm bí thư chi bộ ấp, khu phố; cán bộ công chức kiêm bí thư chi bộ ấp, khu phố...

Tỉnh Ðồng Nai đang mời gọi các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tham gia xây dựng mới 52 dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, gồm các sản phẩm xoài, ngô, cam, quýt, thanh long, bưởi, rau, chôm chôm, chuối, hồ tiêu, sầu riêng. Các dự án này được tỉnh dự kiến hỗ trợ 558 tỷ đồng (vốn ngân sách 79 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng). Ðể chuỗi liên kết phát triển bền vững, tỉnh xác định tập trung sản xuất theo quy mô lớn, cơ giới hóa ở tất cả các khâu để hạ giá thành sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh; dự báo và kết nối thị trường tốt, ngày càng mở rộng thị phần, từng bước tham gia xuất khẩu; tạo liên kết chặt chẽ giữa các thành phần tham gia.

Trước đó, tỉnh Ðồng Nai phê duyệt kinh phí hơn 731 tỷ đồng để thực hiện 16 dự án cánh đồng lớn, giai đoạn 2019 - 2020; đến nay đã thực hiện liên kết với 12 doanh nghiệp và 16 hợp tác xã với tổng diện tích hơn 5.520 ha. Từ quá trình thực hiện chuỗi liên kết đã xuất hiện nhiều mô hình đem lại hiệu quả tốt như: dự án cây ca-cao của Công ty Ca-cao Trọng Ðức; dự án cây ngô tại huyện Cẩm Mỹ; dự án cây sầu riêng tại huyện Xuân Lộc; dự án cây điều tại Trảng Bom; dự án lúa tại huyện Xuân Lộc. Những dự án đi vào hoạt động đã tiêu thụ được 52.729 tấn sản phẩm các loại của hơn 3.000 hộ nông dân. Trong đó, mô hình cây ca-cao cho năng suất cao gấp 1,3 đến 1,5 lần so với sản xuất đại trà; mô hình sầu riêng VietGAP cho năng suất 17 đến 20 tấn/ha, tăng hơn năm tấn so với sản xuất thông thường.

Theo TTXVN