Bến Tre tăng cường công tác kiểm tra, kỷ luật Ðảng

30/11/2018 - 08:37

Năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của Tỉnh ủy Bến Tre đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

A A

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức kiểm tra năm chuyên đề, giám sát hai chuyên đề đối với 17 tập thể, 16 cá nhân; các cấp ủy trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra 926 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Ðảng; chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác tổ chức, cán bộ. Qua kiểm tra kết luận 924 tổ chức chấp hành tốt, hai tổ chức chấp hành chưa tốt đã phê bình, rút kinh nghiệm.

Ngoài ra, các cấp ủy tiến hành kiểm tra 11.328 đảng viên với 2.546 cấp ủy viên các cấp; tiến hành giám sát chuyên đề 437 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 607 đảng viên. Qua đó, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra và chi bộ thi hành kỷ luật 135 đảng viên, giảm 12,9% so với năm 2017, trong đó, khiển trách 85, cảnh cáo 39 và khai trừ 11 đảng viên. Trong số cán bộ bị kỷ luật có 43 cấp ủy viên các cấp, chiếm 32%. Nội dung vi phạm chủ yếu là về phẩm chất đạo đức, lối sống; Quy định về những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong lãnh đạo, quản lý; vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

* Trong giai đoạn 2016 - 2018, các nhà khoa học, cơ quan nghiên cứu tại tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện thành công nhiều công trình nghiên cứu, đề tài khoa học và công nghệ liên quan đến biển, đảo như: Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo và thử nghiệm nuôi thương phẩm móng tay dày; đánh giá kết quả công tác quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn lợi rong mơ trên địa bàn TP Nha Trang; bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của cư dân vùng biển, đảo ở TP Cam Ranh...

Du khách tham quan đảo Hoa Lan, huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa). Ảnh: TRẦN NHẬT

Vừa qua, tỉnh Khánh Hòa quyết định điều chỉnh, bổ sung chương trình khoa học và công nghệ triển khai trong giai đoạn 2018 - 2020, theo hướng tăng cường các đề tài, công trình nghiên cứu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển và xã hội vùng ven biển, đảo. Trong số các đề tài, có những công trình mang tính khái quát cao như "Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội biển, đảo Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030", nhằm đánh giá tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh về biển, đảo Khánh Hòa với các tỉnh, thành phố ở duyên hải Nam Trung Bộ và một số tỉnh tương đồng; đề tài "Ðiều tra, đánh giá xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm ổn định các cửa sông và vùng bờ ven biển tỉnh Khánh Hòa"; đề tài "Dự báo xu thế biến đổi các quá trình hải dương học tại vùng biển ven bờ Khánh Hòa nhằm phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển". Tỉnh cũng đề xuất thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu phục vụ phát triển nghề nuôi trồng thủy, hải sản, như: Nghiên cứu quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bè vẩu; nghiên cứu quy trình nuôi thương phẩm tôm hùm xanh. Ðối với ngành khai thác hải sản có đề tài nghiên cứu cải tiến công nghệ khai thác hải sản bằng nghề lưới chụp cho đội tàu xa bờ tỉnh Khánh Hòa. Trong lĩnh vực du lịch, có một số đề tài nghiên cứu như: Mô hình doanh nghiệp thực hiện bảo tồn, phục hồi và sử dụng hợp lý tài nguyên sinh vật biển phục vụ du lịch sinh thái ở Khánh Hòa…

Theo Báo Nhân Dân