Bến Tre tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

23/04/2019 - 07:53

Qua hai năm thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, tỉnh Bến Tre đã tạo được chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, chất lượng công tác xây dựng Ðảng ở các cơ quan, đơn vị trong tỉnh được nâng lên.

A A

Người dân thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành (Long An) đóng gói thanh long. Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG

Theo đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy dần đi vào nền nếp, trở thành công việc thường xuyên của các cấp ủy trong công tác xây dựng Ðảng. Mỗi đảng viên đều xây dựng bản cam kết khắc phục những biểu hiện suy thoái, hằng tháng trong sinh hoạt chi bộ đều đánh giá kết quả khắc phục và cuối năm từng đảng viên tự kiểm điểm, soi rọi lại kết quả đăng ký để chi bộ đóng góp, đánh giá, xếp loại. Phần lớn cấp ủy đã thực hiện việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình chặt chẽ, đi vào nền nếp, có chiều sâu, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục. Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân đều xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Từ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Bến Tre yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để nâng cao nhận thức, tiếp tục cụ thể hóa và đưa Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Tỉnh ủy thật sự đi vào cuộc sống; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện đối với cấp dưới, nhất là các cam kết của tập thể, cá nhân về thực hiện nhiệm vụ chính trị và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Các cấp ủy, tổ chức đảng đổi mới cách nghĩ, cách làm trên tinh thần tiến công, năng động, sáng tạo…, thực hiện đồng bộ các nghị quyết của Ðảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cách làm việc, đặc biệt là nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của từng tổ chức đảng, đảng viên.

★ Long An triển khai giảm nghèo bền vững

Tỉnh Long An hiện có 17 xã biên giới thuộc Chương trình 135 và một xã bãi ngang thuộc Chương trình 30a. Năm 2018, tỉnh được phân bổ gần 26 tỷ đồng thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Việc triển khai thực hiện chương trình tác động tích cực đến đời sống của người dân, góp phần phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao dân trí; giúp vốn cho các hộ nghèo, cận nghèo tăng gia sản xuất, ổn định đời sống. Từ đó, góp phần giảm hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ 4,03% (năm 2016) xuống còn 2,22% (năm 2018).

Ðể tiếp tục thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững, năm 2019, tỉnh Long An tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả các nguồn vốn. Với gần 28 tỷ đồng được phân bổ thực hiện chương trình, tỉnh sẽ dành phần lớn hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển (Chương trình 30a) và các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới (Chương trình 135). Tỉnh cũng dành hơn 12 tỷ đồng vốn sự nghiệp để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, xã biên giới; hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng cơ sở trên địa bàn…

Theo TTXVN