Bến Tre: Trao các quyết định về công tác cán bộ

14/11/2020 - 11:47

Ngày 13-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị đột xuất để công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ và cho ý kiến, quyết định dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; dự thảo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

A A

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi trao Quyết định cho các đồng chí Trần Ngọc Tam và Hồ Thị Hoàng Yến. 

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã công bố quyết định chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban Bí thư. Chuẩn y đồng chí Phan Văn Mãi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025; chuẩn y đồng chí Trần Ngọc Tam và đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công bố quyết định chuẩn y Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban Bí thư.

 Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định về việc phân công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, hỗ trợ đảng bộ huyện, thành phố và tương đương.

Tại Hội nghị, đa số đều thống nhất với dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi mong muốn các đồng chí nhận quyết định phân công nhiệm vụ nói riêng, tất cả cán bộ và đảng viên nói chung luôn nỗ lực hết sức mình, đoàn kết để tạo sức mạnh tổng hợp cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Bến Tre.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đảm bảo thực hiện được phương châm và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; cần tạo ra một khung pháp lý phù hợp với quy định của cấp trên, quy định của pháp luật nhưng phù hợp với tình hình hiện nay và đảm bảo phát huy tốt dân chủ, thực hiện kỷ cương, tạo sự đồng thuận và môi trường phát huy sáng tạo để mục tiêu cuối cùng là phát triển; quy chế cần xây dựng theo hướng mở nhất định nhằm tăng khả năng linh hoạt, thích ứng với tình hình. Để làm được điều này, các điều và chương trong quy chế phải dựa trên cơ sở mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đề ra. Đối với mô hình thí điểm Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND huyện Châu Thành và Bình Đại, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đồng thời là Chánh Thanh tra và một số thí điểm khác cần có quy chế phù hợp để thực hiện. Theo Bí thư Tỉnh ủy, thực hiện phân cấp, phân quyền tối đa theo quy định và đi liền với đó là phát huy trách nhiệm các cấp, của cá nhân, đây cũng là phương pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các ngành, các Ban đảng  có tâm thế chủ động trong việc nghiên cứu nghị quyết Đại hội cũng như các mục tiêu, chỉ tiêu lớn, tầm nhìn chiến lược của tỉnh để từ đó chọn những nội dung liên quan từng ngành, từng cấp đưa vào thực hiện.

Theo QUỐC HÙNG (Đảng Cộng sản Việt Nam)