Bến Tre xin thí điểm giải thể sở Thông tin và Truyền thông

29/11/2018 - 14:06

Dự kiến sau khi sắp xếp, tinh gọn, UBND tỉnh Bến Tre sẽ giảm 1 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 8 phòng thuộc Sở, 4 đơn vị sự nghiệp công lập...

A A

UBND tỉnh Bến Tre vừa có tờ trình HĐND tỉnh về việc thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy các Sở: Thông tin truyền thông (TTTT),  Văn Hóa - Thể Thao- Du Lịch (VHTT-DL), Khoa học công nghệ (KHCN).

Theo nội dung tờ trình, sẽ thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy các Sở trên.

Sở TTTT tỉnh Bến Tre

Cụ thể, chuyển các chức năng giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình, thông tin đối ngoại, bản tin thông tấn, thông tin cơ sở, quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin từ Sở TTTT sang Sở VHTT-DL.

Đổi tên Sở VHTT- DL thành Sở Văn hóa - Thể thao - Thông tin - Du lịch (VH- TT-TT-DL). Chuyển các chức năng giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử, hạ tầng thông tin truyền thông từ Sở TTTT sang Sở KHCN. Đổi tên Sở KHCN thành Sở KHCN &TTTT. Đồng thời giải thể Sở TTTT.

Trước đó, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành “Đề án thí điểm sắp xếp, tổ chức bộ máy các Sở: TTTT, Sở VHTT-DL và Sở KHCN”. Theo đề án, việc thí điểm sắp xếp, tổ chức bộ máy của 3 Sở trên nhằm cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đề án này được thí điểm thực hiện từ ngày 1-10-2019 đến cuối năm 2019. Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở TTTT, Sở VHTT-DL, Sở KHCN sẽ giảm được 1 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giảm 8 phòng thuộc Sở và 4 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm lãnh đạo cấp phòng và tương đương (dự kiến giảm 5 trưởng phòng, 5 phó trưởng phòng của Sở TTTT và lãnh đạo có 4 đơn vị sự nghiệp công lập).

Cũng theo đề án, ngay sau khi sắp xếp giảm được 2 biên chế của Sở TTTT và sau khi ổn định bộ máy, các Sở tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình.

Được biết trong kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Bến Tre khóa IX (nhiệm kỳ 2016 -2021), dự kiến sẽ diễn ra ngày 6 và 7 – 12, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua nghị quyết về vấn đề này.

Theo ĐÔNG HÀ (PLO)