Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức Sóc Trăng

03/08/2020 - 15:00

Ngày 3-8, Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Học viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) đã khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3 (công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương) và đối tượng 4 (công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo) trên địa bàn tỉnh.

A A

Ông Lâm Sách, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, phát biểu tại lễ khai giảng. 

Tại buổi lễ, ông Lâm Sách, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng cho biết, Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó người Khmer chiếm trên 30% số dân toàn tỉnh. Trong những năm qua, tỉnh Sóc Trăng đã quan tâm, tạo điều kiện, có nhiều chủ trương, chính sách về công tác cán bộ người dân tộc. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các vùng dân tộc thiểu số ít được cập nhật, tiếp cận về kiến thức dân tộc; kỹ năng nghề nghiệp, hiểu biết về văn hóa, ngôn ngữ của đồng bào dân tộc còn hạn chế. Vì vậy, việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay rất cần thiết, góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và giải pháp thích hợp để tạo đột phá trong việc nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác, tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay ở từng địa phương.

Trong thời gian 1 tuần, các học viên sẽ được bồi dưỡng 7 chuyên đề: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; tổng quan về các dân tộc thiểu số Việt Nam; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; công tác quốc phòng - an ninh ở vùng dân tộc thiểu số; báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng.

Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3 và 4 là chương trình hết sức quan trọng, được thực hiện theo Quyết định 771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” và Kế hoạch 49/KH-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về kế hoạch “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2020-2025” trên địa bàn tỉnh.

Giảng viên Học viện Dân tộc tham gia bồi dưỡng cho các học viên. 

Tỉnh Sóc Trăng hiện có trên 5.000 cán bộ, công chức, viên chức là người Khmer, chiếm gần 20% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh và trên 126.000 hội viên là người Khmer tham gia các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhận thức tầm quan trọng của công tác cán bộ công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng bộ đối với công tác vùng đồng bào dân tộc Khmer và Ðề án củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo đến năm 2020.

Cùng với đó, hàng năm, tỉnh Sóc Trăng mở lớp dạy chữ Khmer cho các cán bộ, viên chức đang công tác tại vùng đồng bào dân tộc Khmer, góp phần rất lớn vào việc hỗ trợ và chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào dân tộc một cách nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Theo CHANH BA (TTXVN)