Cà Mau miễn nhiệm hàng loạt phó hiệu trưởng

08/08/2018 - 14:23

Hàng loạt phó hiệu trưởng của 1 huyện ở Cà Mau vừa được miễn nhiệm, với lý do vượt số lượng cấp phó so với quy định.

A A

UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) đã có quyết định miễn phiệm 12 phó hiệu trưởng các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.

Theo đó, có 9 phó hiệu trưởng trường tiểu học và 3 phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thới Bình bị miễm nhiệm.

Các quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng các trường được Chủ tịch UBND huyện Thới Bình ký.

Theo Quyết định miễm nhiệm thể hiện, căn cứ Thông tư số 16/2017- TT-BGDĐT ngày 12-7-2017 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập để miễn nhiệm 12 phó hiệu trưởng các trường. Lý do cụ thể để miễn nhiệm là vượt số lượng cấp phó so với quy định.

Theo THANH THANH (Vietnamnet)