Cà Mau: Siết chặt hoạt động quản lý lữ hành và kinh doanh du lịch

21/01/2019 - 13:48

Trên cơ sở Quy chế quản lý Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau đã được ban hành, một trong những nội dung được quy định cụ thể là hoạt động quản lý khách và kinh doanh du lịch, dịch vụ.

A A

Ảnh minh họa. Nguồn: camautourism.vn

Theo đó, khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, giao lưu tìm hiểu tại Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định được Cơ quan quản lý Khu du lịch quốc gia niêm yết hoặc được phổ biến và có quyền khiếu nại đến các cấp có thẩm quyền về những vi phạm đối với quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, tổ chức các chương trình du lịch trong phạm vi Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau phải tuân thủ các quy định hiện hành về kinh doanh du lịch, kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, kinh doanh lữ hành, chịu trách nhiệm an toàn về tài sản và tính mạng của du khách do mình phục vụ.

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ khác trong phạm vi Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau như ăn uống, giải khát, bán hàng lưu niệm, các dịch vụ phục vụ lưu trú, hoạt động văn hóa… nhằm phục vụ khách du lịch phải thực hiện đúng các quy định hiện hành của pháp luật về kinh doanh dịch vụ du lịch. Các hoạt động kinh doanh trong Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau phải thực hiện đúng ngành nghề đã đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh du lịch đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

UBND các huyện Năm Căn, Ngọc Hiển có trách nhiệm xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của khách cũng như đối với các quy định trong nội quy, quy chế của các điểm du lịch trong ranh giới Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, những hành vi lợi dụng hoạt động du lịch truyền bá văn hóa trái với thuần phong mỹ tục, lợi ích của người Việt Nam và các hoạt động thu thập thông tin thuộc bí mật nhà nước, gây phương hại đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến truyền thống văn hóa và thuần phong mỹ tục của cộng đồng dân cư địa phương.

Theo Tổ Quốc