Cà Mau: Thu nhập tăng 2 lần nhờ một phần nông thôn mới

08/10/2019 - 13:49

Cà Mau lấy việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho dân làm nội dung cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới.

A A

Ngày 8-10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải phát biểu tại buổi tổng kết sáng nay. Ảnh: CTV

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cà Mau, trong 10 năm thực hiện xây dựng NTM, bình quân đạt 13,65 tiêu chí/xã, tăng gấp 4 lần so với thời điểm xuất phát (năm 2010). Hiện tỉnh có 30/82 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 36,6%. 

Đến nay, tổng nguồn lực đầu tư cho Chương trình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2019 là gần 6.000 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách các cấp hơn 3.000 tỉ; vốn doanh nghiệp, hợp tác xã hơn 440 tỉ; vốn tín dụng gần 770 tỉ; vốn dân góp hơn 1.650 tỉ đồng.

Kết quả thực hiện phong trào xây dựng NTM bước đầu đã tác động đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Diện mạo nông thôn ở nhiều nơi được đổi mới, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố; thu nhập và việc làm của nhân dân được nâng cao; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ...

Theo UBND tỉnh Cà Mau, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nội dung cốt lõi được tỉnh đặc biệt quan tâm và đã có nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh đạt 42 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 2 lần so với năm 2010, trong đó khu vực nông thôn đạt 29 triệu đồng/người/năm (tăng 2,2 lần so với năm 2010).

Đến năm 2020, tỉnh Cà Mau phấn đấu có từ 1 đơn vị cấp huyện trở lên đạt chuẩn NTM và có 3 huyện đạt từ 6 tiêu chí trở lên. Sẽ có từ 41 xã trở lên đạt chuẩn NTM, từ 5 xã trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu...

Theo PLO