Cà Mau: Tinh giảm biên chế nhiều sở ngành ở mức 0%

12/02/2019 - 09:14

Ngày 11-2, theo tin từ Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, từ năm 2015 đến nay có một số Sở, ngành của tỉnh này thực hiện việc tinh giản biên chế chỉ là 0% so với kế hoạch đưa ra đến năm 2021.

A A

Những Sở, ngành chưa thực hiện tinh giản biên chế (0%) có Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Khoa học - Công nghệ, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cà Mau, Ban quản lý dự án công trình nông nghiệp - phát triển nông thôn, Báo ảnh Đất Mũi, Ban quản lý khu sinh quyển Cà Mau, Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau, Trường Cao đẳng Y tế.

Cũng theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, từ năm 2015 đến giữa tháng 6.2019 (đợt 1 năm 2019), tỉnh này thực hiện tinh giản biên chế 990 người. Trong đó, nghỉ hưu trước tuổi 715 người, thôi việc ngay 275 người. Tỷ lệ tinh giản biên chế chung của tỉnh chỉ đạt 36,69% kế hoạch giai đoạn 2015 - 2021 đề ra.

Trong đó, có một số cơ quan, đơn vị đạt tỷ lệ tinh giản biên chế cao, như: Sở Kế hoạch và Đầu tư (40%), Sở Công thương (42,86%), Sở NN - PTNT (45,13%), Sở GT-VT (44%), Sở Ngoại vụ (50%), Ban quản lý khu kinh tế (50%), Văn phòng Ban ATGT (100%), Trường Cao đẳng Cộng đồng (112,50%), UBND H.Đầm Dơi (67,11%), UBND H.Thới Bình (51,79%), UBND H.Trần Văn Thời (60,56%) và UBND H.U Minh (60,87%)...

Vẫn còn một số Sở, ngành, địa phương thực hiện việc tinh giản biên chế còn chậm, như: Sở Tài chính (12,50%), Sở Xây dựng (12,50%), Sở TN - MT (8,82%), Sở GD - ĐT (12,04%), Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau (6,25%), H. Năm Căn (7,69%), H.Ngọc Hiển (10,87%), TP.Cà Mau (13,16%).
Trước tình hình việc tinh giản biên chế tỷ lệ còn thấp, chưa đạt yêu cầu, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt việc tinh giản biên chế theo đúng chủ trương của UBND tỉnh. Yêu cầu tiến hành sắp xếp tổ chức, bộ máy kết hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Chủ tịch tỉnh Cà Mau cũng đề nghị đưa kết quả thực hiện tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị vào vào nhận xét, đánh giá đối với lãnh đạo cơ quan, đơn vị đó.

Theo Thanh Niên