Cà Mau triển khai công tác đại hội đảng bộ các cấp

22/08/2019 - 09:34

Đến nay, Tỉnh ủy Cà Mau đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể của cấp mình và hoàn thành trong tháng 8-2019. Đối với Đảng ủy các xã, phường, thị trấn và các đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành trước ngày 15-9-2019.

A A

Tỉnh ủy thành lập ba Tiểu ban gồm: Nhân sự, Văn kiện và Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác chuẩn bị nội dung văn kiện đại hội, thảo luận lấy ý kiến đóng góp vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh. Khi có dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp, cấp ủy cấp dưới xem xét, điều chỉnh, bổ sung văn kiện của cấp mình cho phù hợp. Đại hội đảng bộ các cấp dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận, bảo đảm dân chủ, sâu sắc, tránh hình thức. Các cấp ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác nhân sự; bảo đảm tốt yêu cầu về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng, quy trình nhân sự cấp ủy, ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp hoàn thành trước ngày 15-10-2019 và triển khai, hướng dẫn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức thực hiện.

Quảng Bình tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường

Hai bên đường làng xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) được trồng hoa, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Ảnh: HOÀNG NAM

Những năm qua, tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường khu vực nông thôn và trong sản xuất nông nghiệp. Các địa phương thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong nhân dân, ban hành quy chế bảo vệ môi trường, trong đó phân công cụ thể trách nhiệm cho các đoàn thể, tổ, nhóm dân cư thực hiện vệ sinh môi trường định kỳ. Phong trào trồng hoa hai bên đường được chú trọng; công tác thu gom các loại vỏ bao bì hóa chất bảo vệ thực vật tại khu vực đồng ruộng được thực hiện nghiêm túc... Qua đó, đã có 90,2% số hộ nông thôn được sử dụng nước sạch; 98% số hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; 71,3% số hộ có nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải bình quân chung của tỉnh đạt 77,4%. Toàn tỉnh có 97 trong tổng số 136 xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới, trong đó 62 xã được công nhận đạt nông thôn mới.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong người dân những quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường và tích cực tham gia vào hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với những vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; xây dựng hương ước, cam kết về bảo vệ môi trường, các mô hình tự quản về môi trường của cộng đồng dân cư. Các ngành chức năng tăng cường quản lý hóa chất sử dụng trong trồng trọt và chăn nuôi; đầu tư hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải sinh hoạt nông thôn; giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật.

Theo Báo Nhân Dân