Các kỳ đại hội sau khi hợp nhất thành tỉnh Hậu Giang

23/09/2020 - 14:49

Từ năm 1976 đến năm 1992, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang có 4 lần đại hội.

A A

Đồng chí Lê Phước Thọ - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng (trong kháng chiến chống Mỹ), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (cũ) về thăm khu di tích lịch sử quốc gia Căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng tại rừng tràm Mỹ Phước. Ảnh: QUỐC KIÊN

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ I

Đại hội được tổ chức tại TP. Cần Thơ, gồm 2 vòng.

* Vòng 1: Từ ngày 10 đến ngày 20-11-1976, có 370 đại biểu đại diện cho gần 1 vạn đảng viên của Đảng bộ về dự đại hội. Đại hội đã nghiên cứu đóng góp ý kiến bản đề cương báo cáo chính trị của Trung ương, bản dự thảo Điều lệ Đảng sửa đổi. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV gồm 16 đồng chí chính thức và 2 đồng chí dự khuyết.

* Vòng 2: Từ ngày 28-3 đến ngày 13-4-1977, đại hội có 340 đại biểu đại diện 18 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện gần 1 vạn đảng viên của Đảng bộ về dự đại hội. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 39 ủy viên chính thức, 4 ủy viên dự khuyết, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, đồng chí Lê Phước Thọ - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thanh Nhàn và đồng chí Trần Minh Sơn được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Sau đại hội một thời gian, đồng chí Nguyễn Thanh Bình (Vũ Đình Liệu) - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được Trung ương điều động về làm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, đồng chí Lê Phước Thọ làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ II

Đại hội được tổ chức tại TP. Cần Thơ, từ ngày 27 đến ngày 29-10-1980. Đại hội có 489 đại biểu đại diện hơn 1 vạn đảng viên của Đảng bộ về dự đại hội. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 45 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết, Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thanh Bình (Vũ Đình Liệu) - Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí: Lê Phước Thọ, Lê Thanh Nhàn, Trần Minh Sơn được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ III

Đại hội được tổ chức tại TP. Cần Thơ, gồm 2 vòng. Vòng 1: Từ ngày 16 đến ngày 17-3-1983. Vòng II: Từ ngày 22 đến ngày 24-3-1983.

Đại hội có 496 đại biểu đại diện 19 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện hơn 12.000 đảng viên của Đảng bộ về dự đại hội. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 47 ủy viên chính thức, Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí, đồng chí Lê Phước Thọ - Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thanh Nhàn và đồng chí Trần Minh Sơn được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ IV

Đại hội được tổ chức tại TP. Cần Thơ, từ ngày 21 đến ngày 24-10-1986. Đại hội có 300 đại biểu đại diện 20 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện 19.407 đảng viên của Đảng bộ về dự đại hội.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 47 ủy viên chính thức và 15 ủy viên dự khuyết, Ban Thường vụ gồm 16 đồng chí, đồng chí Lê Thanh Nhàn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí: Trần Minh Sơn, Phạm Văn Khoa (Nguyễn Hà Phan), Tô Bửu Giám được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, gồm 18 đồng chí.

Theo QUỐC KIÊN (Báo Sóc Trăng)