Cần Thơ: Đề xuất chủ trương đầu tư kè chống sạt lở sông Ô Môn

01/12/2018 - 20:21

UBND TP Cần Thơ vừa có tờ trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính về việc đề xuất chủ trương đầu tư kè chống sạt lở sông Ô Môn – khu vực Thới An, quận Ô Môn (phía bờ phải) với tổng mức đầu tư dự án hơn 233 tỷ đồng.

A A

Ngày 1-12, thông tin từ UBND TP Cần Thơ cho biết, UBND TP vừa có tờ trình gửi Bộ kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính về việc xem xét thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở sông Ô Môn – khu vực Thới An, quận Ô Môn (phía bờ phải).

Dự án này sẽ được thực hiện từ năm 2018 - 2022 với mức đầu tư hơn 233 tỷ đồng.

UBND TP Cần Thơ đề xuất đầu tư dự án Kè chống sạt lở sông Ô Môn.

Theo tờ trình, UBND TP Cần Thơ kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở sông Ô Môn – khu vực Thới An, quận Ô Môn (phía bờ phải), TP Cần Thơ

Đề xuất này được ăn cứ vào Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển; Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020; Công văn số 6989/BKHĐT-KTNN ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ kinh phí xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, xói lở bờ biển Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Theo XUÂN TRƯỜNG (Dân Sinh)