Cần Thơ: Phát triển cánh đồng lớn giúp nâng cao lợi nhuận cho nông dân

14/10/2020 - 08:04

Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, diện tích cánh đồng lớn (CĐL) sản xuất lúa ở các tỉnh, thành vùng ĐBSCL vẫn được duy trì ổn định từ 140.000ha đến 150.000ha. Theo tính toán, mỗi héc-ta lúa tham gia CĐL giảm chi phí sản xuất từ 10-15%, giá trị sản lượng tăng từ 20-25% so với diện tích lúa sản xuất ngoài CĐL, thu lãi thêm từ 2,2-7,5 triệu đồng/ha…

A A

Mô hình cánh đồng lớn tại TP Cần Thơ giúp tăng năng suất, giảm chi phí và thuận tiện ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa.  

Để việc hợp tác, liên kết sản xuất theo mô hình CĐL đạt kết quả tốt hơn, thời gian tới các tỉnh, thành vùng ĐBSCL cần tiếp tục rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với các sản phẩm chủ lực quốc gia; đồng thời, khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với chế biến tiêu thụ, xây dựng thương hiệu các nông sản chủ lực nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tổ chức phát triển CĐL lúa nhằm ổn định sản xuất, tăng lợi nhuận cho nông dân và ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm rõ ràng với nông dân…

Theo H.VĂN (Báo Cần Thơ)