Chưa đến thời điểm khai thác cá linh non

03/08/2018 - 08:02

 - Đó là khẳng định của ông Trần Phùng Hoàng Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản An Giang, trước tình trạng một số người dân vùng đầu nguồn bắt đầu khai thác cá linh non, cung cấp cho các chợ ở TP. Long Xuyên với giá khá cao. Ông Tuấn cho biết, theo quy định, mùa vụ được phép khai thác cá linh phải sau ngày 31-8; cá chiều dài tối thiểu cho phép khai thác phải đạt từ 5cm trở lên.

A A

Đối với việc tổ chức đặt đáy khai thác cá linh tại các tuyến sông, kênh từ cấp I trở lên vào mùa lũ, phải thực hiện đúng các quy định (về mùa vụ khai thác, kích thước cá linh cho phép khai thác, kích thước mắt lưới tối thiểu tại phần tập trung cá của lưới đáy) và phải được sự đồng ý của Sở Giao thông - Vận tải hoặc Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam.

NGÔ CHUẨN