Chuẩn bị hành trình "chạy bền" trong năm 2021

13/01/2021 - 09:36

Năm 2021, tỉnh Vĩnh Long đề ra mục tiêu có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM; phấn đấu mỗi huyện- thị có ít nhất 1 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, huyện Bình Tân hoàn thành cơ bản 9/9 tiêu chí huyện NTM, riêng các xã đã được công nhận đạt xã NTM tiếp tục giữ vững và nâng chất 19 tiêu chí ở mức cao. Với mục tiêu này, tỉnh Vĩnh Long cần chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục hành trình “chạy bền” trong năm 2021.

A A

Năm 2021, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục triển khai đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa. Trong ảnh: Người dân huyện Vũng Liêm chuẩn bị phân hữu cơ để bón trên ruộng lúa.

Chất lượng cuộc sống nâng lên

Trở về thăm các xã NTM hay NTM nâng cao, điều chúng tôi dễ dàng nhận thấy là bộ mặt nông thôn và chất lượng cuộc sống người dân đã nâng lên rõ nét nhờ hệ thống hạ tầng được đầu tư hoàn thiện.

Nhiều tuyến đường được láng nhựa và dọc theo các tuyến đường là những căn nhà tường khang trang, hàng rào xây mới, người dân còn trồng hoa, cây cảnh trước nhà để làm đẹp cảnh quan. Điều này cho thấy, chất lượng cuộc sống người dân đã nâng lên một bước, nhờ vậy người dân có điều kiện xây cất và chỉnh trang nhà cửa cũng như chăm chút cảnh quan trước nhà.

Theo ông Nguyễn Văn Tập- Chủ tịch UBND huyện Bình Tân, qua chương trình xây dựng NTM, các công trình giao thông được đầu tư đồng bộ, hệ thống thủy lợi phục vụ tốt cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều mô hình sản xuất được đầu tư rộng rãi; trường học được đầu tư đạt chuẩn, trang thiết bị phục vụ tốt cho việc đầu tư dạy học; trạm y tế được đầu tư phục vụ tốt cho việc khám chữa bệnh người dân; công tác vệ sinh môi trường được quan tâm, đời sống người dân được cải thiện với thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 49 triệu đồng/năm, riêng các xã NTM nâng cao đạt trên 50 triệu đồng/năm.

Huyện Bình Tân đang khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn để hướng tới xây huyện NTM.

Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của huyện Long Hồ đạt 39 triệu đồng/năm, riêng 7 xã NTM đạt trên 50 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm đáng kể, đến cuối năm 2020 còn 1,06%, giảm 0,37% so năm 2019.

Ông Lữ Quang Ngời- Chủ tịch UBND tỉnh- đánh giá, việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã NTM và NTM nâng cao đã tạo diện mạo cho các địa phương trở nên khang trang, xanh- sạch- đẹp hơn. Thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, các địa phương đã tuyên truyền vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển sản xuất, vì vậy đời sống vật chất, tinh thần người dân không ngừng được nâng cao.

Huy động nguồn lực cho chương trình

Đến cuối năm 2020, tỉnh Vĩnh Long có TX Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 53 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 60,9%. Có 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, chiếm 13,8% so tổng số xã trong tỉnh và chiếm 21,8% so tổng số xã NTM. Toàn tỉnh đã xây dựng đạt 1.479 tiêu chí NTM, bình quân đạt 17 tiêu chí/xã, tăng 0,7 tiêu chí so
cùng kỳ.

Tuy nhiên, vẫn còn 2 xã điểm năm 2020 chưa đạt chuẩn xã NTM và 3 xã phấn đấu của huyện còn chậm tiến độ các công trình (giao thông, trường học) nên chưa được công nhận. Công tác nâng chất các xã NTM có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức, nhất là tiêu chí về phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất.

Năm 2020, 5/5 xã NTM của TX Bình Minh nâng chất 5- 8 tiêu chí NTM, kinh tế- xã hội có bước phát triển khá. Trong ảnh: Người dân xã Thuận An chăm sóc rau xà lách xoong.

Đến cuối năm 2020, vẫn còn 7 xã bị giảm tiêu chí, trong đó 3 xã bị giảm 2 tiêu chí, 4 xã bị giảm 1 tiêu chí. “Quá trình phấn đấu để đạt tiêu chí thu nhập, hộ nghèo tại các xã NTM là sự nỗ lực rất lớn, nhưng chất lượng chưa cao, chưa bền vững”- Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời nhận định.

Để chuẩn bị hành trình “chạy bền” trong năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời cho rằng: cần xem công tác xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xem người dân là chủ thể, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Về phía, BCĐ các huyện- thị, cần triển khai kế hoạch xây dựng NTM năm 2021 ngay từ đầu năm, phân công nhiệm vụ rõ ràng, thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện để kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện- nhất là trong tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng cơ bản.

Bên cạnh, cần tập trung phát triển sản xuất gắn với giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp; quan tâm chỉ đạo để nâng cao chất lượng, hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác; đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm giúp nâng cao thu nhập người dân; thực hiện tốt chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP) nhằm phát triển kinh tế nông thôn, tận dụng sản phẩm sẵn có tại địa phương, tiêu thụ và tạo chuỗi liên kết sản xuất ngay tại chỗ, kết hợp du lịch để xuất khẩu sản phẩm tại chỗ.

Đồng thời, “tiếp tục quan tâm và huy động các nguồn lực cho chương trình xây dựng NTM, đặc biệt là các nguồn lực xã hội hóa. Tạo điều kiện để doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền và người dân trong xây dựng NTM”- Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời lưu ý.

Ông Lê Văn Đôi- Phó Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm

Năm 2021 huyện phấn đấu xây dựng 2 xã Quới Thiện, Thanh Bình đạt chuẩn NTM; xã Thanh Bình- Hiếu Nhơn xây NTM nâng cao. Để đạt mục tiêu này, huyện sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế- xã hội, tăng mức độ thụ hưởng trực tiếp cho người dân nông thôn như hệ thống giao thông được “cứng hóa”, đường trục chính nội đồng được đầu tư láng nhựa để xe cơ giới đi lại thuận tiện. Đảm bảo hệ thống điện, nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn…

Ông Nguyễn Văn Dân- Phó Chủ tịch UBND TX Bình Minh

Giai đoạn 2021- 2025, TX Bình Minh phấn đấu 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Thuận An đạt NTM kiểu mẫu, xây dựng 14 khu dân cư (ấp) kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu này, thị xã đề ra nhiều giải pháp; trong đó xác định việc tập trung ưu tiên đối với từng tiêu chí phù hợp với điều kiện từng địa phương, trong đó ưu tiên đẩy mạnh phát triển sản xuất, dạy nghề và giới thiệu việc làm, đặc biệt là xuất khẩu lao động… nhằm nâng cao thu nhập người dân, từ đó làm cơ sở thực hiện các tiêu chí tiếp theo.

Theo XUÂN TƯƠI (Báo Vĩnh long)