Công bố kết luận thanh tra tại Hậu Giang

09/08/2018 - 13:56

Ngày 8-8, Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 344/KL-TTCP ngày 14-3-2018 về công tác quản lý Nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

A A

Toàn cảnh buổi công bố Kết luận thanh tra. Ảnh: CN

Sau khi nghe toàn bộ nội dung Kết luận thanh tra, đại diện UBND tỉnh Hậu Giang cam kết sẽ triển khai thực hiện nghiêm cũng như sẽ có thông báo yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan đến sai phạm về tài chính nộp số tiền sai phạm theo đúng Kết luận thanh tra; đồng thời sẽ tiến hành thực hiện xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm.

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang cũng như các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra.

Trong quá trình thực hiện Kết luận thanh tra nếu có khó khăn vướng mắc, Cục III phối hợp với Vụ Giám sát xử lý sau thanh tra cùng địa phương có báo cáo cụ thể để xem xét, giải quyết phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Tại buổi công bố, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lữ Văn Hùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra; Thường trực UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Kết luận thanh tra, trong đó phải nêu rõ thời gian khắc phục sai phạm cũng như xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra.

Tại Kết luận thanh tra số 344/KL-TTCP, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường; đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật cũng như hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch, tự phát khoảng 5.755ha từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm và đất ở.

Trong công tác đấu thầu, cần lựa chọn những đơn vị tư vấn (khảo sát, thiết kế, đấu thầu, giám sát…) có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm; tăng cường giám sát chất lượng công trình, từ khâu cấp phép xây dựng đến kiểm tra chất lượng công trình đưa vào sử dụng.

Về xử lý tài chính, Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi hơn 230 tỷ đồng, thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các tổ chức, cá nhân không đúng quy định.

Theo CẢNH NHẬT (Thanh Tra)