Đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng thành công tốt đẹp

18/02/2020 - 20:10

Sau hơn một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 18-2, Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường 2, thị xã Ngã Năm, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công và bế mạc.

A A

Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 2, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội (Ảnh: Song Lê) 

Báo cáo về thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ X, đồng chí Phạm Đình Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy Phường 2 cho biết, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội lần thứ X đã đề ra. Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, phù hợp với quy hoạch phát triển trong tương lai.

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh luôn được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng bộ phường 2. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Phường 2 đã kết nạp được 101 đảng viên, đạt 112,22% chỉ tiêu nghị quyết, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 366 người; có 1 đảng bộ bộ phận và 20 chi bộ trực thuộc. Hằng năm, Đảng bộ phường có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 75 - 80% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu đặt ra là thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá quan trọng, gồm: phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh chuyển đổi giống, cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 2 đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ khóa mới. Đồng chí Võ Văn Bé tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. Các đồng chí: Nguyễn Văn Khấn, Phạm Đình Nguyên được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 14 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Theo AN NHIÊN (Báo Điện Tử Đảng Cộng Sản Việt Nam)