'Gia tài' của thầy giáo về hưu

'Gia tài' của thầy giáo về hưu

46 năm theo nghề giáo, tài sản quý giá nhất của thầy Huỳnh Văn Minh là hàng ngàn lá phiếu chứa thông tin, lý lịch trích ngang của sinh viên thầy dạy.