Diện mạo mới cho huyện nông thôn mới

12/08/2020 - 13:40

Về Chợ Gạo hôm nay, chúng tôi cảm nhận sự thay đổi nhiều mặt: Những con đường quê đã được nhựa hóa, bê tông hóa, được tô điểm bởi những đường hoa đầy màu sắc; nhiều công trình phúc lợi xã hội và những ngôi nhà khang trang, hiện đại được “mọc lên”…, đã tạo nên diện mạo mới tươi đẹp của nông thôn mới (NTM).

A A

Vòng xoay huyện Chợ Gạo.

Huyện Chợ Gạo đang được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM (sớm hơn so với kế hoạch). Hành trình hướng tới đích đạt chuẩn huyện NTM là quyết tâm, sức mạnh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Từ năm 2012, Huyện ủy Chợ Gạo đã ban hành Nghị quyết 08 về lãnh đạo xây dựng NTM đến năm 2020, đã xuất sắc vượt chỉ tiêu về thời gian hoàn thành xây dựng NTM quy mô cấp xã và cấp huyện.

Ý ĐẢNG GẮN VỚI LÒNG DÂN

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo Lê Văn Mỹ đánh giá: Quá trình xây dựng NTM trong những năm qua đã giúp cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị của huyện tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM. Qua công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân thống nhất từ nhận thức đến hành động trong xây dựng NTM.

Với tinh thần “người dân là chủ thể trong xây dựng NTM”, các cấp ủy, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng NTM với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sử dụng nguồn vốn công khai, dân chủ, phát huy vai trò tự quản, giám sát của nhân dân trong việc thi công xây dựng các công trình phúc lợi làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kinh mương nội đồng...; cấp huyện đóng vai trò hướng dẫn và chỉ đạo của chính quyền cấp xã tổ chức thực hiện…

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Gạo lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu rõ: Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng 8 - 10 xã NTM nâng cao và 1 - 2 xã NTM kiểu mẫu, đặc biệt là đưa Chợ Gạo trở thành huyện NTM nâng cao. Tin rằng, các chỉ tiêu này sẽ sớm thành hiện thực, do được sự đồng thuận nhân dân và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị huyện Chợ Gạo.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tài, Chủ tịch UBND xã NTM Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo nhận xét: Qua 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Bình Phục Nhứt đã được công nhận xã NTM vào ngày 18-7-2019. Với nền tảng vững chắc là xã văn hóa đầu tiên của huyện Chợ Gạo, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong xã luôn thể hiện sự đồng tâm, hiệp lực thực hiện các tiêu chí xã NTM. Do làm tốt công tác công tác tuyên truyền, vận động, đã thực hiện hoàn thành các tiêu chí NTM theo đúng lộ trình và yêu cầu đặt ra.

Ở xã NTM Bình Phan, nét nổi bật trong quá trình xây dựng NTM là đã phát huy vai trò hạt nhân của cấp ủy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã trong xây dựng NTM. Đồng chí Lê Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo cho biết: “Vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM rất quan trọng. Ngay sau khi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được ban hành, lãnh đạo xã đã kịp thời cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình, tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt, cùng nỗ lực thực hiện, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân…

TƯƠI SÁNG BỨC TRANH NTM

Thực hiện tốt việc huy động mọi nguồn lực để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn: Nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu; nguồn vốn nhân dân và các doanh nghiệp đóng góp...,  làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Cụ thể, đến nay,100% xã đạt chuẩn NTM và đã đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Qua đó, cơ sở hạ tầng có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,81%, thu nhập bình quân đạt 71 triệu đồng/năm. Mặt khác, các lĩnh vực về giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa tiếp tục được cải thiện; an ninh nông thôn ổn định…

Theo báo cáo của UBND huyện Chợ Gạo, giai đoạn 2011 - 2019, tổng kinh phí đã huy động để thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện là 4.223,41 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp (tiền mặt, đất đai, hoa màu, vật kiến trúc…) với tổng trị giá 1.415 tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng kinh phí huy động.

Qua đó, đời sống của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người của các xã trên địa bàn huyện cuối năm 2019 là 59,45 triệu đồng, tăng 258% so với năm 2011; trong đó, xã có thu nhập thấp nhất là Xuân Đông, với mức thu nhập bình quân 50,62 triệu đồng/người/năm và xã có thu nhập cao nhất là Quơn Long, với mức thu nhập bình quân là 62,32 triệu đồng/người/năm.

NTM giờ đây đã hiển hiện trong cuộc sống của người dân huyện Chợ Gạo. Thương binh Nguyễn Văn Sơn, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo đã không giấu được niềm vui, khoe với chúng tôi: “Nhờ xây dựng NTM mà gia đình tôi và nhiều hộ dân trong xã đã mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích trồng thanh long và ai cũng phấn khởi trước sự thay đổi của xã nhà, huyện nhà nhờ xây dựng NTM, nhất là các công trình điện, đường, trường, trạm…”.

Ở huyện Chợ Gạo, giao thông đi trước một bước, làm tiền đề trong xây dựng NTM. Các công trình: Trung tâm Hành chính huyện, khu đô thị, những làng nghề truyền thống ngày một phát triển, tạo bộ mặt mới cho huyện Chợ Gạo.

Theo HỮU PHƯƠNG (Báo Ấp Bắc)