Diện tích cam sành tiếp tục tăng mạnh

12/08/2020 - 08:49

Do hiệu quả kinh tế mang lại khá cao nên phong trào trồng cam sành trong tỉnh thời gian gần đây phát triển rất mạnh, nhất là trồng trên đất ruộng, trên nền đất mới.

A A

Đến cuối tháng 6-2020, diện tích loại cây trồng này trong tỉnh đã đến 11.223ha (tăng 1.233ha so cùng kỳ năm ngoái), trong đó nhiều nhất là huyện Trà Ôn (gần 4.500ha) và Vũng Liêm (gần 1.800ha).

Nhà vườn ngày càng chú trọng thay đổi cây giống theo hướng vừa tăng năng suất và chất lượng sản phẩm vừa mang lại lợi nhuận cao. Giống cam được đầu tư trồng mới hoặc trồng thay thế dần giống cũ đã thoái hóa, bị nhiễm sâu bệnh hay già cỗi.

Tuy chi phí đầu tư khá lớn- nhất là chi phí ban đầu để lập vườn, cải tạo đất- nhưng doanh thu cũng vượt trội, giúp nhiều hộ vươn lên làm giàu nhờ trồng cam sành.

Trong một năm, bình quân mỗi công cam (1.000m2) cho từ 5- 7 tấn trái. Ở vụ nghịch, giá bán 20.000- 25.000 đ/kg, lợi nhuận từ 30- 35 triệu đồng/công/năm. Còn ở vụ thuận, giá bán từ 8.000-12.000 đ/kg, người trồng còn lời từ 15- 18 triệu đồng/công.

Theo MỸ TRUNG (Báo Vĩnh Long)