Đồng Tháp: 11/12 huyện, thị xã hội hóa thu gom rác thải

15/05/2018 - 09:01

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện toàn tỉnh đã có 11/12 huyện, thị xã đã xã hội hóa công tác thu gom rác thải, tần suất thu gom khá tốt, hạn chế thấp nhất tình trạng ứ đọng rác nơi công cộng. 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đều có hệ thống thu gom rác thải, bảo vệ môi trường.

A A

Thu gom rác thải nông nghiệp ở vùng nông thôn

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị tư nhân mạnh dạn đầu tư để thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đi xử lý. Ước tính tổng lượng rác thải trên địa bàn tỉnh khoảng 775 tấn/ngày. Tuy nhiên, lượng rác thải thu gom mới đạt khoảng 478 tấn/ngày. Số còn lại chủ yếu ở khu vực dân cư nông thôn, các chợ xã.

Sắp tới, Đồng Tháp tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư cho công tác quản lý, xử lý chất thải rắn; mở rộng hỗ trợ tín dụng nhà nước cho các công trình đầu tư, dự án tái chế, tái sử dụng và thu hồi năng lượng từ chất thải rắn cũng như các ưu đãi về thuế, phí và lệ phí.

Theo LÊ HOÀNG VŨ (Nông Nghiệp)