Đồng Tháp chuyển giao dịch vụ hành chính công giai đoạn 2

08/11/2018 - 13:54

Ngày 7-11-2018 UBND Đồng Tháp phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2.

A A

Chuyển giao dịch vụ hành chính công giai đoạn 2

Theo đó, toàn bộ các thủ tục hành chính tại thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Lai Vung và 23 đơn vị cấp xã của 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ được thực hiện tại điểm giao dịch của Bưu điện.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương giao Quyết định thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2 cho Lãnh đạo Bưu điện Đồng Tháp với sự chứng kiến của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phạm Anh Tuấn

Cụ thể, Bộ phận Một cửa thị xã Hồng Ngự có nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thông tin.

Bộ phận Một cửa huyện Hồng Ngự hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá, Y tế, Nông nghiệp, Đăng ký kinh doanh.

Bộ phận Một cửa huyện Tân Hồng hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Công Thương, Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Viễn thông, Internet.

Bộ phận Một cửa huyện Lai Vung hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thông tin.

Bộ phận Một cửa của 23 đơn vị cấp xã thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhận, gửi các thủ tục hành chính liên thông, các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, các thủ tục hành chính theo Mô hình Hẹn giờ thực hiện các thủ tục hành chính tại nhà người dân...

Đối với Bộ phận Một cửa huyện Tam Nông (đơn vị đã thực hiện giai đoạn 1) tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc tất cả các lĩnh vực đang được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa của huyện.

Việc chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công sang cho Bưu điện thực hiện không chỉ thể hiện tinh thần đổi mới, quyết tâm của cả UBND tỉnh Đồng Tháp cũng như ngành Bưu điện trong việc đột phá, sáng tạo cải cách thủ tục hành chính, mà còn tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện các thủ tục hành chính; đồng thời nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý hành chính tại địa phương và hoạt động của Bưu điện.

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phạm Anh Tuấn khẳng định, Bưu điện Việt Nam sẽ triển khai nhiệm vụ một cách tốt nhất, đạt hiệu quả cao nhất

Mô hình triển khai để án chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công tại Đồng Tháp được coi là một trong những mô hình mẫu để UBND và Bưu điện các tỉnh, thành phố khác đến nghiên cứu triển khai.

Bưu điện Việt Nam với lợi thế  năng lực, mô hình tổ chức, mạng lưới trên khắp cả nước sẽ là đối tác hoàn toàn phù hợp trong việc cung ứng, vận hành hệ thống chính quyền điện tử và hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, để thực hiện chính quyền điện tử, sẽ phát sinh hàng loạt các nội dung khác liên quan đến giải pháp công nghệ thông tin, kết nối, xây dựng dữ liệu… Do đó, thời gian tới Bưu điện Việt Nam sẽ xây dựng phương án và có những đề xuất cụ thể với tỉnh Đồng Tháp về việc triển khai thực hiện.

Điểm cung cấp dịch vụ tại Bưu điện Lai Vung

Người dân đăng ký dịch vụ trả kết quả hồ sơ hành chính qua Bưu điện tại huyện Hồng Ngự

Trước đó, ngày 01-8-2018, UBND tỉnh Đồng Tháp đã khởi động Đề án và chính thức triển khai giai đoạn 1, giao cho Bưu điện tỉnh thực hiện đối với các lĩnh vực và thủ tục hành chính tại Trung tâm Kiểm soát Thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công của Tỉnh ở 02 huyện: Tam Nông, Thanh Bình và 04 xã: Thường Thới Tiền, xã Thường Phước 2 (của huyện Hồng Ngự), Tân Long, Tân Thạnh (của huyện Thanh Bình).

Sau 3 tháng thực hiện giai đoạn 1, 100% thủ tục hành chính được nhân viên Bưu điện tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận và trả kết quả đúng hẹn cho người dân. Cụ thể, tại Trung tâm Kiểm soát Thủ tuch hành chính và Phục vụ Hành chính công và tại bộ phận Một cửa các huyện: Thanh Bình, Tam Nông đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn hơn 1.550 hồ sơ và chuyển phát an toàn, chính xác tới tận địa chỉ người dân yêu cầu.

Theo Vietnamnet