Đồng Tháp: Có 39 xã đạt chuẩn

08/05/2018 - 08:15

Hiện Đồng Tháp có 39 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), 8 xã đạt từ 16 - 18 tiêu chí, 38 xã đạt từ 13 - 15 tiêu chí, 33 xã đạt từ 11 - 12 tiêu chí và 1 xã 10 tiêu chí.

A A

Sản xuất nông nghiệp hiệu quả để nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng NTM ở Đồng Tháp

Đặc biệt, TP Sa Đéc đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2016.

Ông Phạm Tấn Xiếu, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết, để đạt được kết quả như trên, tỉnh đã phát huy việc lồng ghép nhiều chương trình, dự án, đề án trong xây dựng NTM, như Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đề án phát triển KT-XH và an ninh trật tự 8 xã biên giới...

Qua đó, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo LÊ HOÀNG VŨ (Nông Nghiệp)