Đồng Tháp dành 15 tỷ đồng đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 18.100 người

05/04/2019 - 20:30

Ngày 5-4, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong năm 2019 này, toàn tỉnh sẽ đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn với khoảng 18.100 người; trong đó trình độ cao đẳng và trung cấp là 4.500 người, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng là 13.600 người (trong số này đào tạo nghề lĩnh vực phi nông nghiệp là 6.355 người, còn sẽ đào tạo các lĩnh vực khác).

A A

Tư vấn nghề cho người dân Đồng Tháp tham gia xuất khẩu lao động, với thu nhập khá cao từ 25- 35 triệu đồng/người/tháng

Cụ thể, tỉnh sẽ tập trung đào tạo nghề phi nông nghiệp cho các đối tượng chính sách xã hội và người lao động trên địa bàn tỉnh chưa có việc làm, hoặc việc làm chưa ổn định, có nhu cầu học nghề để giải quyết việc làm nhằm ổn định cuộc sống.

Để việc đào tạo nghề đạt hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức và năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đầu tư và hỗ trợ các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm chất lượng và đáp ứng theo các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho người học nghề; qua đó  đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương… tổ chức triển khai, thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo nghề phi nông nghiệp trong năm 2019. Tổng kinh phí thực hiện ước khoảng 15 tỷ đồng.

May mặc là lĩnh vực được quan tâm đào tạo nghề, giúp người dân nông thôn  ở Đồng Tháp có việc làm, có thu nhập ổn định cuộc sống 

Cùng với đào tạo nghề phi nông nghiệp cho người dân nông thôn, Đồng Tháp cũng đẩy mạnh việc khuyến khích người dân tham gia xuất khẩu lao động. Riêng năm 2018 vừa qua, toàn tỉnh đã đưa hơn 2.000 người đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, Hàn Quốc… với mức thu nhập khoảng 25- 35 triệu đồng/người/tháng; giúp nhiều gia đình ở nông thôn ổn định cuộc sống. 

Theo SGGP