Đồng Tháp: Hỗ trợ trên 490 triệu đồng lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất bột gạo Sa Đéc

25/09/2020 - 13:41

TP.Sa Đéc vừa tổ chức nghiệm thu hoạt động hỗ trợ máy móc, thiết bị sản xuất bột và sản phẩm sau bột tại 7 hộ sản xuất, kinh doanh ở Phường 2 và xã Tân Phú Đông. Được sự hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc, thiết bị tối đa không quá 50%, 7 hộ sản xuất bột và sản phẩm sau bột đã đầu tư trên 1 tỷ đồng xây dựng, lắp đặt nhiều máy móc, thiết bị gồm hệ thống xử lý nước, bồn lắng inox, máy vo gạo, máy hút chân không, khung mang chứa gạo, khung máy xay, máy đánh tơi, máy ly tâm, máy ép đùn, máy nghiền, bồn tích trữ nước... Trong đó, kinh phí Đề án khuyến công TP.Sa Đéc hỗ trợ trên 490 triệu đồng.

A A

Nghiệm thu tại cơ sở sản xuất bột gạo. Ảnh: Văn Đấu

Qua đánh giá của Tổ nghiệm thu, các hộ đáp ứng được yêu cầu đầu tư máy móc, thiết bị  và đưa vào sử dụng đạt hiệu quả theo tiêu chí hỗ trợ. Đồng thời kiến nghị các hộ quan tâm nâng cấp nhà xưởng sản xuất và sắp xếp, bố trí hệ thống điện để đảm bảo an toàn quá trình sản xuất.

Được biết, năm 2020, nguồn vốn Đề án khuyến công địa phương TP.Sa Đéc năm 2020 là trên 1,8 tỷ đồng, trong đó các hộ thụ hưởng đối ứng trên 999 triệu đồng; kinh phí khuyến công địa phương từ ngân sách TP.Sa Đéc hỗ trợ là trên 875 triệu đồng gồm: chi hỗ trợ máy móc, thiết bị và hỗ trợ hoạt động quản lý, thực hiện về khuyến công địa phương.

Theo TRÚC NGUYÊN (Báo Đồng Tháp)