Đồng Tháp: Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện

14/01/2018 - 09:12

Điểm nổi bật trong thành quả kinh tế năm 2017 tiếp tục được ghi nhận là môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, nhất là những tiến bộ trong cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, kinh doanh nhờ việc thực hiện quyết liệt và hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6-2-2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016, từ đó đã đem lại nhiều kết quả ấn tượng.

A A

Lãnh đạo tỉnh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017

Thông qua đổi mới hoạt động đối thoại giữa Nhà nước với doanh nghiệp (DN), người dân qua chương trình “Đồng hành cùng nhân dân”, “Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân”, gặp gỡ DN định kỳ... Lãnh đạo tỉnh đã kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn cho DN, tạo điều kiện thuận lợi cho DN và nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Đáng ghi nhận cho kết quả này là từ đầu năm đến nay, tỉnh đã mời gọi, tiếp và làm việc với 46 DN, tập đoàn trong và ngoài nước đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh, qua đó đã thu hút thêm 46 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 4.563 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2017, UBND tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017, hội nghị đã tạo ra hiệu quả tích cực, được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, hưởng ứng, đem lại nhiều kết quả quan trọng trong việc thúc đẩy đầu tư, phát triển hạ tầng và sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Tại hội nghị, UBND tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 DN, trao chứng nhận cam kết đầu tư cho 23 DN với tổng vốn đăng ký gần 24.000 tỷ đồng.

Hoạt động khởi nghiệp, đăng ký kinh doanh có nhiều khởi sắc. Tính đến 19/12/2017, có 516 DN thành lập mới với tổng vốn đăng ký 3.108 tỷ đồng. Nhiều dự án khởi nghiệp đạt giải cao tại các hội thi cấp khu vực và toàn quốc, đặc biệt là các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, qua đó đã góp phần hun đúc tinh thần khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh của người dân trên địa bàn tỉnh.


Nhiều dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh đạt giải cao tại các hội thi cấp khu vực và toàn quốc

Lãnh đạo Sở kế hoạch và Đầu tư cho biết, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng. Trong đó sẽ triển khai quyết liệt và hiệu quả Chương trình hành động số 45-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng Tháp sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương “Đồng hành cùng DN”; thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp; hỗ trợ nhà đầu tư triển khai nhanh dự án, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để sớm đưa các dự án vào hoạt động; ban hành kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Đồng Tháp năm 2018, duy trì chỉ số PCI của tỉnh đứng trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Ngoài ra, tỉnh sẽ thực hiện hiệu quả các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên địa bàn tỉnh, nhất là các chương trình tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ xuất khẩu, phát triển DN nhỏ và vừa, DN khởi nghiệp, hợp tác xã. Tạo điều kiện thuận lợi cho các DN, tổ chức kinh tế tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng để phát triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì các kênh giao tiếp với nhân dân và DN thông qua chương trình “Đồng hành cùng nhân dân”, “Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân”, gặp gỡ DN định kỳ, tiếp nhận ý kiến phản ánh qua zalo, facebook, Cổng Thông tin điện tử... góp phần phục vụ người dân và DN ngày càng tốt hơn.

Theo THẢO VY (Báo Đồng Tháp)