Đồng Tháp: Tăng cường quản lý khai thác cát trên sông

08/06/2018 - 09:20

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý khai thác cát trên sông, kiên quyết không để tình trạng khai thác cát không phép, khai thác quá sản lượng cho phép hoặc khai thác ngoài vùng quy hoạch.

A A

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát quy hoạch xây dựng, nhất là quy hoạch đô thị, khu dân cư nông thôn, không để xây dựng nhà cửa, công trình tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, chủ động bố trí lại dân cư, tái định cư. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở, không để nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân; kịp thời báo cáo và tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết vấn đề liên quan đến việc khắc phục sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo ĐỒNG PHÚ (Nông Nghiệp)