An Giang: Khơi dậy tiềm năng du lịch Tri Tôn

An Giang: Khơi dậy tiềm năng du lịch Tri Tôn

 - Với đặc thù đồi núi kết hợp đồng bằng, cảnh đẹp tự nhiên kết hợp di tích lịch sử cách mạng hào hùng, món ăn ngon kết hợp con người hiền hòa, chân chất, Tri Tôn (An Giang) có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch (DL).