"Đưa phong trào thi đua và công tác khen thưởng lên tầm cao mới"

23/09/2020 - 08:45

Phát huy những thành tích đạt được cùng bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phong trào thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015- 2020, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng quyết tâm “đưa phong trào thi đua và công tác khen thưởng lên tầm cao mới”, lập nhiều thành tích xuất sắc, hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

A A

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao đổi về các mô hình sáng kiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.

Phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng

Tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Long lần thứ V, giai đoạn 2020- 2025, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao tỉnh Vĩnh Long trong công tác thi đua khen thưởng, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là các phong trào do Chính phủ phát động đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân.

Tiêu biểu nhất là phong trào thi đua Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) và chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, được bình chọn là 2 trong 10 sự kiện tiêu biểu của tỉnh.

Thời gian qua, các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng trong phát huy sức mạnh đoàn kết, động viên đảng bộ, chính quyền và nhân dân nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, thu được những thành tựu khá toàn diện, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu trong nhiệm kỳ, cơ bản thực hiện được mục tiêu đưa Vĩnh Long trở thành tỉnh khá trong khu vực ĐBSCL, kinh tế tiếp tục phát triển, GRDP giai đoạn 2016- 2020 tăng 5,7%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thu ngân sách đạt khá;

môi trường kinh doanh không ngừng được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhiều năm đứng tốp 5 cả nước, chương trình xây dựng NTM đạt kết quả ấn tượng, huy động được trên 3.700 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu trước 2 năm với 54 xã đạt chuẩn NTM chiếm 62% và TX Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, an sinh xã hội được quan tâm, bảo đảm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng xã hội.

Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao được tăng cường đầu tư và đạt kết quả tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, quốc phòng- an ninh được bảo đảm, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm kiện toàn theo hướng tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, tỉnh cũng đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở.

Bà Lê Hồng Đào- Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long:

Thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ kính yêu và hưởng ứng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020- 2025, UBMTTQ Việt Nam tỉnh bày tỏ quyết tâm và niềm tin sâu sắc vào phong trào thi đua yêu nước của tỉnh nhà trong giai đoạn tới sẽ được các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các chức sắc, chức việc trong các tổ chức tôn giáo; đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh, những người con quê hương Vĩnh Long đang làm việc, sinh sống ngoài tỉnh và định cư ở nước ngoài nhiệt liệt hưởng ứng để biến niềm tin, sự kỳ vọng thành hiện thực, thành kết quả cụ thể. Vì một tỉnh Vĩnh Long hướng tới sự phát triển giàu mạnh, văn minh; vì một quê hương Vĩnh Long bình yên và hạnh phúc. Nhất định quân dân Vĩnh Long sẽ thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020- 2025.

“Càng khó khăn thì càng phải thi đua”

Biểu dương và đánh giá cao những thành quả, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tại đại hội.

Qua đó, Phó Chủ tịch nước cũng lưu ý, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thi đua khen thưởng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng thi đua yêu nước và tấm gương thi đua mẫu mực của Bác Hồ.

Song song đó, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nêu cao trách nhiệm quản lý của chính quyền, sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức, tăng cường công tác tuyên truyền để động viên mạnh mẽ tinh thần và lực lượng to lớn của nhân dân thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho ông Đặng Tấn Chiến- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Vĩnh Long- đã có thành tích xuất sắc năm 2014- 2018 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những khó khăn, thách thức và thời cơ, vận hội đan xen… Trong bối cảnh đó, chúng ta phải cùng nhau đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo lời Bác Hồ dạy: “Càng khó khăn thì càng phải thi đua/ Càng thi đua thì càng mau thắng lợi”.

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020- 2025, Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời đề nghị, cần đổi mới công tác tuyên truyền, đột phá vào các lĩnh vực còn nhiều tồn tại, hạn chế tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, biến nhận thức thành hành động cụ thể, thấm sâu và lan tỏa đến từng người dân, nhất là tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”.

Giai đoạn 2015- 2020, tỉnh Vĩnh Long đã đề nghị khen thưởng trên 1.400 huân- huy chương và gần 500 bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt đã đề nghị tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước cho 345 mẹ Việt Nam anh hùng và đã tổ chức trao tặng chu đáo, trang trọng.

Theo NGUYỄN XUÂN- NGUYỄN THỊNH (Báo Vĩnh Long)