Giá lúa giảm

27/05/2020 - 09:31

Nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang bước vào thu hoạch rộ lúa hè thu 2020.

A A

Thu hoạch lúa hè thu

Nhiều nông dân cho biết, hiện lúa IR 50404 có giá 5.300 - 5.400 đồng/kg, OM 4900 giá 5.500 đồng/kg, OM 5451 giá 5.500 đồng/kg; Đài Thơm 8 giá 5.600 - 5.700 đồng/kg, giảm khoảng 200 - 300 đồng/kg so với tuần trước. Tuy nhiên, mức giá bán này cũng mang lại lợi nhuận khá cho nông dân.

Theo TRANG HUỲNH (Báo Đồng Tháp)

Từ khóa Giá lúa giảm