Hậu Giang: Hỗ trợ tràm giống cho nông dân

08/07/2020 - 09:12

Ngày 6 và 7-7, Hạt Kiểm lâm huyện Phụng Hiệp đã tổ chức giao cây giống cho người dân trên địa bàn.

A A

Tràm giống vừa được giao cho người dân ở xã Phương Phú.

Theo kế hoạch năm 2020, Hạt Kiểm lâm Phụng Hiệp sẽ giao trên 700.000 cây tràm cho 98 hộ dân ở 7 xã, thị trấn trong huyện, với các loại gồm tràm bông vàng, tràm cừ và tràm Úc. Đợt 1, giao 377.000 cây cho người dân ở các xã Phương Phú, Hòa An, Hiệp Hưng, Phương Bình, Hòa Mỹ và thị trấn Búng Tàu. Dự kiến đợt 2 sẽ giao khoảng 333.500 cây (tràm bông vàng) cho người dân ở 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, dự kiến vào tháng 8 tới.

Theo KỲ ANH (Báo Hậu Giang)