Khai thác di sản văn hóa Hán - Nôm vào du lịch

21/01/2019 - 09:30

 - Trường Đại học Cần Thơ phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn khai thác di sản Hán- Nôm An Giang phục vụ phát triển du lịch.

A A

Chùa Linh Sơn trong Di tích Linh Sơn tự

Tại hội nghị, các cán bộ, giảng viên, sinh viên chuyên ngành đã được PGS. TS Đào Ngọc Cảnh, PGS.TS. Nguyễn Kim Châu (Trường Đại học Cần Thơ) chia sẻ những kết quả nghiên cứu quý giá về những di sản Hán- Nôm còn lưu giữ tại các cơ sở đình, chùa, miếu, các di tích lịch sử tại An Giang.

Mục tiêu nhằm góp phần bảo tồn giá trị văn hóa di sản Hán- Nôm được xem là rất độc đáo, tập trung rất nhiều ở An Giang. Từ các kết quả nghiên cứu, các chuyên gia đưa ra những định hướng, giải pháp khai thác giá trị văn hóa Hán- Nôm để tăng sức hấp dẫn cho ngành du lịch. Đồng thời, mong muốn các hướng dẫn viên được trang bị những kiến thức cơ bản hiểu được nội dung, giá trị thẩm mỹ và ngôn ngữ để giới thiệu cho khách tham quan đến các cơ sở thờ tự tại An Giang.

TRÚC PHA