Kiên Giang hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ

14/06/2018 - 15:27

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng vừa ký quyết định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh.

A A

Nông hộ chăn nuôi tại Kiên Giang sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là các hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi heo, trâu, bò, gia cầm (ngoại trừ hộ chăn nuôi gia công cho doanh nghiệp); người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc... Mức hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng công trình khí sinh học hoặc đệm lót sinh học (không quá 5 triệu đồng/hộ) nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, gắn với xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ không quá 5 triệu đồng/con heo được giống, tối đa 3 con/hộ; 20 triệu đồng/con bò được giống hoặc 25 triệu đồng/con trâu đực giống, 1 con/hộ. Đối với tinh heo giống hỗ trợ 100% liều tinh; trâu, bò hỗ trợ 100% liều tinh đông lạnh, Nitơ lỏng và vật dụng truyền, dẫn tinh.

Theo Đ.T.CHÁNH (Nông Nghiệp)