Kinh tế nông nghiệp Long An tăng trưởng 5,12%

11/06/2018 - 08:42

UBND tỉnh Long An cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2018 tăng cao nhất trong 3 năm gần đây, trong đó, 2 khu vực có bước tăng trưởng đột phá là nông, lâm, ngư nghiệp và thương mại, dịch vụ.

A A

Khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng trưởng 5,12% (so cùng kỳ năm 2016 âm 2,4%; 2017 âm 2,02%). Trong đó, đặc biệt có sản lượng lúa tăng mạnh, khoảng 10% so với cùng kỳ; diện tích và sản lượng nuôi tôm nước lợ đều tăng mạnh, với tỷ lệ tăng lần lượt là 36,9% và 3% so với cùng kỳ năm trước.

Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được triển khai theo hướng nâng cao chất lượng của tiêu chí. Trong 6 tháng đầu năm, công nhận 9 xã đạt chuẩn NTM; như vậy, toàn tỉnh đã có 67 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm 40,3% tổng số xã toàn tỉnh.

Năm 2018, Long An phấn đấu vượt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đề ra là 9,4%.

Theo PHƯƠNG CHI (Nông Nghiệp)