Long Hồ (Vĩnh Long) người dân xã Đồng Phú mong mỏi sớm có nước sạch

Long Hồ (Vĩnh Long) người dân xã Đồng Phú mong mỏi sớm có nước sạch

Không có nước sạch sinh hoạt, nhiều hộ dân ngụ ấp Phú Thuận 2 (xã Đồng Phú- Long Hồ, Vĩnh Long) phải sử dụng nguồn nước sông không đảm bảo vệ sinh. Đã nhiều năm nay, bà con nơi đây mong mỏi nước sạch về.