Đồng Tháp: Nhặt được của rơi mang trả lại cho người đánh mất

Đồng Tháp: Nhặt được của rơi mang trả lại cho người đánh mất

Vừa qua, tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (huyện Tân Hồng, Đồng Tháp) Ban Giám hiệu – giáo viên Tổng phụ trách đội cùng em Nguyễn Chí Tính - học sinh lớp 6A2 đã tiến hành trao trả tài sản cho người đánh rơi.